سام رو نصب کنید و راحت بخوابید این نوشته‌ای است که در توضیح اولیه این کتابخانه نوشته شده است.

https://psalm.dev

It’s easy to make great things in PHP, but bugs can creep in just as easily. Psalm is a free & open-source static analysis tool that helps you identify problems in your code, so you can sleep a little better.

می‌خوام شروع کنم و تجربه های خودم رو در مورد psalm و سایر استاتیک آنالیز‌ها در PHP بنویسم، اینجا در مورد نصب و شروع با سام می نویسم.

composer require --dev vimeo/psalm

و بعد فایل کانفیگ رو از جایی کپی میکنیم یا با دستور زیر اون رو ایجاد می کنیم.

./vendor/bin/psalm --init

و سطح خطا  رو برای شروع 1 و یعنی سختگیرترین حالت قرار میدیم که خطاهای بیشتری رو ببینیم.

errorLevel=”1″

این نوشته هنوز کامل نیست …Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *