Tag: autoload

  • autoloading in php اتولودینگ در php

    پ ن : این مطلب برای یاداشت کردن آموخته های خودم در مورد Autoloading است و ساختار آموزشی ندارد. اوتولودینگ به مبحث لود شدن خودکار فایل ها می پردازد به این معنا که هنگامی که فایل ها زیاد باشند و بخواهیم از آنها استفاده کنیم قبل از هر بار استفاده باید آنها را require کنیم…