دسته: عمومی

  • Primary , Secondary و بعدی چی میشه ؟

    خوب وقتی به این سوال رسیدم کمی خودم رو مورد سرزنش قرار دام که چرا قبلا نرفتم و ادامش رو بخونم یا بدونم. ولی امروز این کار رو کردم 🙂 Primary, Secondary, Tertiary, Quaternary, Quinary, Senary, Septenary, Octonary, Nonary, and Denary, – , Duodenary. جالبه برای عدد یازده چیزی نداشتن ولی برای عدد محبوب دوازده…